Vrienden

 

Namen Blijven

Draag jij ons ook een warm hart toe en wil je ons helpen om Namen Blijven te blijven voortzetten? Jouw financiële bijdrage, klein of groot, is van harte welkom. Je kunt een bedrag doneren met een betaalverzoek via deze button: 

Je kunt betalen van elke Nederlandse bank, en je kunt het bedrag zelf aanpassen.
Betaal je liever niet via iDeal? Dan kun je jouw donatie overmaken op: rekeningnummer NL71 INGB 0005 0124 78
ten name van Stichting Ultramarijn (kvk 4120 5864)
onder vermelding van Donatie Namen Blijven en uw emailadres (voor een bedankje).
Hartelijke dank!

In de loop der jaren heeft Namen Blijven veel vrienden gemaakt.  

Onze vrienden zijn organisaties en bedrijven die eenmalig of vaker een financiële bijdrage of een bijdrage in natura hebben geleverd om (de voortzetting van) dit evenement mogelijk te maken. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen.

Gemeente Almere | Monuta Helpt | Stichting Ultramarijn | Stichting Rituals to Root | Rebel | Monuta Heidi Markus | Ab-Ire Uitvaartverzorging | Purper Uitvaartzorg | Nu Nazorg | Stad & Natuur Almere | IVN Almere | HB-idee! | Studio Bezem |Baljet Groep | Boogaart Almere | Chocolaterie Knusz | Stam Chocolaterie | Het Blauwe Huis Kruiden | Martess Chocolaterie |  

We zijn ook erg blij met de aanbieders van de kunstzinnige en rituele programmaonderdelen van een of meerdere edities van Namen Blijven. Ook hun logo’s vind je hieronder  

Vox Pronaos | KunstKit | Weerklank | Atelier 93 | Hyki Helmantel | Franny Thonhauser | Rituals to Root | Inspiratie Inc |  

Onze speciale waardering gaat uit naar de oud-kerngroepleden die Namen Blijven in de afgelopen jaren mede hebben georganiseerd.  

Maria Elstgeest | Zilla van Dijk | Ellen van Capelleveen | Margaretha ten Hulscher |  
Marlène Victoria | Marianne van Bennekom |  Imca Baanders | Elly Herms-Bode