Visie en missie

 

Visie

Onze huidige maatschappij is een prestatiemaatschappij. De druk om te presteren, je talenten te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen is enorm. We komen niet meer toe aan de zin van ons leven, de verdieping en verwerking van alles wat we meemaken. Veel ‘oude manieren’ om een antwoord te zoeken op de wezenlijke vragen van het leven hebben hun betekenis verloren.

Ook wij voelen de behoefte en de noodzaak om in verbinding te staan met anderen en om belangrijke levensmomenten vorm te geven. Graag willen we als levenservaren mensen een bijdrage leveren, we weten dat we dat vanuit onze achtergrond ook kunnen. 

Missie

Wij willen die bijdrage leveren door eigentijdse evenementen met kunstzinnige en rituele werkvormen die uitnodigen tot ‘even stilstaan’, ‘even aanwezig te zijn in dit moment’.

Aandacht geven aan gedachten en gevoelens die bij mensen opkomen op bijzondere levensmomenten – mooie of pijnlijke. We willen mensen handvatten aandragen waardoor ze hun gevoelens kunnen uiten en verwerken. In de hoop dat het leven na zo’n bijzondere dag nóg lichter, of juist weer even ‘iets lichter’ wordt. Dit willen we doen door:

  • mensen uit te nodigen tot bezinning: bewust stil staan bij belangrijke overgangsmomenten in hun eigen en andermans leven, van de geboorte tot en met de dood
  • mensen uit te nodigen tot handelen: hen hun gevoelens met betrekking tot deze overgangsmomenten bewuster doen beleven door het uitvoeren van passende handelingen in een ceremonie of ritueel.