Nieuwsbrief 5

4 december 2016

Herinneringen aan onze dierbare overledenen levend houden, door muziek en met actieve handelingen. Hiertoe bieden wij, Ritueelbegeleiders Almere, u de gelegenheid. Met Namen Blijven en WereldLichtjesDag in 2016.

 

Logo-Wereldlichtjesdag1 ‘Er is geen kind zo aanwezig als het kind
dat er niet meer is’.

Dat is het motto van de vierde Almeerse editie van WereldLichtjesDag.

Met muziek, poëzie en bezinning, en met het aansteken van kaarsen staan we gezamenlijk stil bij overleden kinderen.

Voor iedereen die zich verbonden voelt
Het maakt niet uit hoe oud het kind was toen het overleed, of hoe lang dit geleden is. Iedereen die het verlies van een kind heeft meegemaakt is van harte uitgenodigd. Ouders, grootouders, broers, zussen, familie, vrienden en ieder die zich met hen verbonden voelt. De herdenking staat nadrukkelijk open voor alle nabestaanden, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing.

In het Parkhuys

We vervolgen de reis van deze herdenking door Almere en strijken dit jaar neer in Parkhuys Almere aan de Bunuellaan 1. U bent welkom vanaf 18.30 uur, het programma start om 18.45 uur. De avond eindigt rond 20.00 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 foto-parkhuyslogo-parkhuys

 Programma
Het aansteken van de kaarsen, om 19.00 uur, wordt omlijst met het voorlezen van gedichten en met muziek van Ingrid Cornelisse op harp en het kwartet Erna’s Weerklank o.l.v. Erna Eugster.

‘In mijn hart leef jij voort
Altijd hier, dicht bij mij
Dierbaar kind, jij ging zo vroeg
En hoewel we niet meer samen kunnen leven
Leef jij voor altijd … in mijn hart’

Refrein van ‘Precious Child’/ ‘Dierbaar kind’ 

Vrij intree
De entree is gratis, U hoeft zich niet aan te melden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.   

WereldLichtjesDag 2016 is mede mogelijk gemaakt door:

silentis_logo Logo restyling

Kijk ook eens op onze website: www.ritueelbegeleiders-almere.nl
of bezoek onze Facebookpagina’s: Ritueelbegeleiders-Almere en Namen Blijven.