Ritueel begeleider logo almereHerinneringen aan onze dierbare overledenen levend houden, door muziek en met actieve handelingen. Hiertoe bieden wij, Ritueelbegeleiders Almere, u de gelegenheid. Met Namen Blijven en Wereldlichtjesdag in 2016.

NAMEN BLIJVEN

nemen-blijven-logoHet is stil buiten… de vrolijk kwetterende zwaluwen zijn vertrokken naar verre oorden… En wij blijven hier met een glimlach achter, omdat we warme herinneringen hebben.

Over warme herinneringen gesproken…
Voor het vierde, achtereenvolgende jaar organiseren wij Namen Blijven, de herinneringsroute achter theehuis Het Eksternest in het Vroege Vogelbos, dat in Almere Haven ligt. Dit jaar op vrijdag 28 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Verschillende professionele kunstenaars werken deze avond mee aan de rituelen. Muzikanten en dichters laten hun muziek en woorden horen, terwijl de bezoekers langs een sfeervol pad wandelen dat verlicht wordt door fakkels en kaarsjes. Vele vrijwilligers, waaronder de organisatoren, maken deze bijzondere herdenking mogelijk.

De toegang is gratis, waarbij een donatie van harte welkom is om ook volgend jaar dit evenement plaats te laten vinden. Zodra wij meer weten over definitieve plannen en deelnames, zullen wij dit in de volgende nieuwsbrief laten weten.

DONATIE MONUTA CHARITY FUND VOOR NAMEN BLIJVEN

dscf9419-1024x696Namen Blijven wordt in 2016 opnieuw mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Monuta Charity Fund. Tijdens het overleg van Ritueelbegeleiders Almere op 3 oktober overhandigde Heidi Markus van Monuta Heidi Markus, de lokale ambassadeur van dit fonds de cheque aan de ritueelbegeleiders.

Heidi Markus, Zilla van Dijk, Gérard Pillen en Maria Elstgeest met de cheque.

WERELDLICHTJESDAG

Logo-Wereldlichtjesdag1Op de tweede zondag van december is het wereldwijd Wereldlichtjesdag, waar om 19.00 uur kaarsjes aangestoken worden voor alle kinderen die overleden zijn.  Dit ongeacht de leeftijd of het aantal jaren dat het geleden is.

Ook dit jaar, voor de vierde keer, organiseren wij een bijeenkomst, die dit jaar op zondag 11 december valt. Deze keer zijn we te gast in het Parkhuys in Almere Stad. Een avond waarop de toegang gratis is en een vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld.
Met zang, muziek en gedichten wordt u uitgenodigd een kaarsje aan te steken voor een dierbaar kind(eren), waar u weer even aan wil denken.

WIE ZIJN ‘RITUEELBEGELEIDERS ALMERE’

Binnen Ritueel Begeleiders Almere hebben enkele veranderingen plaats gevonden. Twee collega ritueelbegeleiders hebben zich bij ons aangesloten, te weten Elly Herms en Zilla van Dijk. Door de verhuizing naar het oosten van ons land, zal het voor Maria de laatste keer zijn dat ze in de organisatie meedraait. Ritueelbegeleiders Almere bestaat dit jaar dus uit: Anja Stam, Elly Herms, Gérard Pillen, Maria Elstgeest en Zilla van Dijk.

Kijk ook eens op onze website www.ritueelbegeleiders-almere.nl.
Of bezoek onze Facebookpagina: Ritueelbegeleiders-Almere.