Op zondagmorgen 5 oktober a.s. om half elf komen donateurs, organisatoren, kunstenaars en vrijwilligers bij elkaar voor de kick-off van NAMEN BLIJVEN 2014.

la lumiere dansante

la lumiere dansante

Tijdens deze kennismakingsbijeenkomst in de aula van Monuta, zal de cheque van Monuta Charity Fund overhandigd worden door Heidi Markus. Een van de deelnemende kunstenaars Rob van der Broek zal het ritueel uitvoeren, waarmee hij langs de route zal staan. Daarna zal de wandeling en het programma getoond worden.
Wilt u als vrijwilliger meewerken en wij kennen u nog niet? Schroom dan niet en kom rustig binnen wandelen: u bent van harte welkom.