Historie

 

Namen Blijven 2013 – 2020

Het idee voor Namen Blijven ontstond in 2012. In  2011 waren wij, de oprichters Anja Stam, Maria Elstgeest en Gérard Pillen, afgestudeerd aan de Post-HBO opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ van opleider Het Moment.

Als eerste Ritueelbegeleiders in Almere besloten we om te gaan samenwerken. Ons doel was om het vak Ritueelbegeleider onder de aandacht te brengen én om vanuit onze gezamenlijke opleidingsachtergrond daadwerkelijk iets voor de Almeerse gemeenschap te gaan betekenen. We besloten onze krachten te bundelen onder de naam Ritueelbegeleiders Almere en vonden juridisch onderdak bij de op dat moment slapende Stichting Ultramarijn.

We besloten te kiezen voor het organiseren van een openbare avond met als doel nabestaanden de gelegenheid te bieden om actief bij hun dierbare overledenen stil te staan.
Er lagen drie inspiratiebronnen aan dit idee ten grondslag.
* De herdenkingsavonden ‘Allerzielen Alom’ van de Amsterdamse kunstenaar Ida van der Lee.
* Twee daarvan afgeleide initiatieven, ook georganiseerd door afgestudeerde Ritueelbegeleiders: Namen Noemen in Baarn en Levende Namen in Lochem. 
* De Almeerse herdenkingsavonden ‘De Nacht van de Ziel’ van de Almeerse kunstenaar Mary Fontaine.  

We zochten samenwerking met de organisatoren van Namen Noemen en Levende Namen, zowel in organisatorische als in praktische zin. Aansluitend bij deze initiatieven, en vanwege het belang van het blijven noemen van namen kozen we voor de naam Namen Blijven. Met de andere opzet, werkwijze en locatie vormde ons initiatief een waardevolle aanvulling op De Nacht van de Ziel. 

Om diverse redenen kozen we als locatie het Vroege Vogelbos achter Het Eksternest. Op dit neutrale terrein konden we de juiste sfeer scheppen en ons initiatief ‘voor alle levensbeschouwingen’ het best tot zijn recht laten komen. Inmiddels organiseren we Namen Blijven sinds 2013 jaarlijks, met één onderbreking in 2018. De editie van 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.