nog één weekje te gaan, dan worden alle overleden kinderen over de hele wereld herdacht op Wereldlichtjesdag 2014… over de hele wereld wordt rond alle klokken van zeven uur ‘s avonds een kaarsje aangestoken voor alle jonge mensen die gestorven zijn.

In de kapel van De Goede Rede in Haven, geven wij iedereen de gelegenheid dit gezamenlijk te doen. Voor dit jaar hebben wij als thema de vlinder gekozen. Het programma is al bijna rond: gitaarmuziek van Z.O.O., zang van de zangeressen van Erna Eugster, gedichten en het noemen van de namen van de te herdenken kinderen. Voor elk genoemd kind wordt een kaarsje aangestoken en een grote kaars voor de ongenoemde kinderen.

Vlak voor de afsluiting wordt een ballon, waarop de namen staan geschreven, buiten opgelaten.

De toegang is gratis: een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Ook het parkeren in de buurt is gratis.

Voor elk warm drankje wordt € 1,00 gevraagd.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn in Almere aanwezig te zijn of wilt u andere op deze kans wijzen: op heel veel plaatsen in Nederland worden deze avonden georganiseerd. Kijkt u maar op wereldlichtjesdag: er zit vast een plaats bij u in de buurt bij.