Namen Blijven wordt in 2016 opnieuw mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Monuta Charity Fund. Tijdens het overleg van Ritueelbegeleiders Almere op 3 oktober overhandigde Heidi Markus van Monuta Heidi Markus, de lokale ambassadeur van dit fonds de cheque aan de ritueelbegeleiders.