Namen Blijven 2013, een verslag

“Een mooie wandeling… waar ik even gedag kon zeggen zonder afscheid te nemen…” Een van de waarderende reacties van de wandelaars. Tijdens de eerste editie van Namen Blijven vorig jaar, liepen zij over het met fakkels verlichte natuurpad in het Vroege Vogelbos. Langs...

Kick off Namen Blijven 2014

Op zondagmorgen 5 oktober a.s. om half elf komen donateurs, organisatoren, kunstenaars en vrijwilligers bij elkaar voor de kick-off van NAMEN BLIJVEN 2014. Tijdens deze kennismakingsbijeenkomst in de aula van Monuta, zal de cheque van Monuta Charity Fund overhandigd...
Kunstwerk ‘La lumière dansante’ ook in Almere

Kunstwerk ‘La lumière dansante’ ook in Almere

Het kunstwerk La Lumière dansante zal ook in Almere dienen als markeringspunt bij de ingang van het terrein waar Namen Noemen plaatsvindt. De ‘dansende kaarsen’ zijn een ontwerp van kunstenaar Pieter van de Pol. Namen Blijven krijgt ze in bruikleen van het...