5 oktober 2020

Helaas… we hebben zo lang mogelijk ons best gedaan.
Maar tot onze grote spijt hebben we vandaag moeten concluderen dat het door laten gaan van Namen Blijven dit jaar uiteindelijk niet haalbaar is. Door alle effecten van de corona-uitbraak vrezen we dat de investering in tijd, energie en geld niet meer in balans zal zijn met de avond van 7 november zoals wij ons die voorstellen.

We vinden het heel erg jammer, want er staat een mooi programma op de rails en onze begroting is gedekt is door een subsidie uit het wijkbudget van Almere Haven en door donaties van een aantal zeer betrokken Almeerse uitvaartondernemers. We hopen van harte dat we alles wat we tot nu toe hebben geïnvesteerd kunnen overhevelen naar de volgende editie!

Kerngroep Namen Blijven


“Je bent pas echt dood als je bent vergeten”

Namen Blijven is een jaarlijks terugkerend evenement dat in 2013 voor het eerst werd georganiseerd. De organisatie is in handen van een groep inwoners van Almere en omgeving die in de huidige prestatiegerichte maatschappij meer ruimte willen maken om bezig te zijn met vragen over de zin van ons leven, met de verdieping en verwerking van alles wat we meemaken. Daarvoor zoeken ze nieuwe, eigentijdse vormen, zoals deze wandeling om te herinneren en herdenken.

Namen Blijven biedt nabestaanden, van welke religie of levensbeschouwing, en van welke afkomst dan ook, de gelegenheid om bewust stil te staan bij hun overleden dierbaren. Op een avond in het najaar kunnen bezoekers een sfeervolle, met fakkels en vuurkorven verlichte wandelroute volgen door het Vroege Vogelbos achter Het Eksternest in Almere Haven. Langs deze route bieden kunstenaars, ritueelbegeleiders en anderen verschillende creatieve manieren aan om te herinneren, herdenken en bezinnen. Dit aanbod wordt aangevuld met zang, poëzie en muziek.
De bezoeker is geheel vrij om hier al of niet aan mee te doen. Hij/zij kan er ook voor kiezen om alleen de wandeling maken, in de wetenschap onder lotgenoten te zijn. Ook kinderen zijn van harte welkom om bij het verlies van een dierbare overledene stil te staan. Ook letterlijk: die overledene kan ook een geliefd dier zijn.’

“Voor mij was alleen de wandeling zelf al de moeite waard”
“We hebben met het hele gezin meegedaan, de kinderen vonden het geweldig”
“De volgende ochtend ben ik voor het eerst weer met een lach opgestaan”

 

Facebook Namen Blijven